User Tools

Site Tools


porez_na_dohodak_-_primici_na_koje_se_ne_placa_porez

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
porez_na_dohodak_-_primici_na_koje_se_ne_placa_porez [2018/08/27 01:14]
gasparovic
porez_na_dohodak_-_primici_na_koje_se_ne_placa_porez [2018/08/27 01:23] (current)
gasparovic
Line 12: Line 12:
 Nadalje, navodite odredbu članka 5. stavka 14. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17 i 128/17) kojom je propisano: Nadalje, navodite odredbu članka 5. stavka 14. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17 i 128/17) kojom je propisano:
    
-„Porez na dohodak ne plaća se na naknade za pokriće izdataka prijevoznih troškova, prehrane, smještaja i drugih prihvatljivih troškova propisanih pravilima i propisima tijela Europske unije, koje se isplaćuju dugoročnim i kratkoročnim stručnjacima u skladu s međunarodnim ugovorom za vrijeme rada na projektu financiranom od strane Europske unije za provedbu programa tehničke pomoći Europske unije i to najviše u visini propisanoj pravilima i propisima tijela Europske unije prema kojima se projekti provode pod uvjetom da su osigurane vjerodostojne isprave (ugovor, izvješće, obračun i dr.) sukladno navedenim pravilima i propisima te pod uvjetom da se isplaćene naknade ne smatraju izvorom dohotka iz članka 5. Zakona.“+„Porez na dohodak ne plaća se na naknade za pokriće izdataka prijevoznih troškova, prehrane, smještaja i drugih prihvatljivih troškova propisanih pravilima i propisima tijela Europske unije, koje se isplaćuju dugoročnim i kratkoročnim stručnjacima u skladu s međunarodnim ugovorom za vrijeme rada na projektu financiranom od strane Europske unije za provedbu programa tehničke pomoći Europske unije i to najviše u visini propisanoj pravilima i propisima tijela Europske unije prema kojima se projekti provode pod uvjetom da su osigurane vjerodostojne isprave (ugovor, izvješće, obračun i dr.) sukladno navedenim pravilima i propisima te pod uvjetom da se isplaćene naknade ne smatraju izvorom dohotka iz članka 5. Zakona.“{{ :​1_primici_na_koje_se_ne_placa_porez_na_dohodak.jpg?​200|}}
    
 Na kraju postavljate sljedeća pitanja: Na kraju postavljate sljedeća pitanja:
Line 31: Line 31:
  
  
 +Izvor: https://​www.porezna-uprava.hr/​HR_publikacije/​Lists/​mislenje33/​Display.aspx?​id=19587Porez na doh
    
porez_na_dohodak_-_primici_na_koje_se_ne_placa_porez.1535357665.txt.gz · Last modified: 2018/08/27 01:14 by gasparovic