User Tools

Site Tools


pausalno_placanje_poreza_na_dobit_za_2021._-_udruge

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pausalno_placanje_poreza_na_dobit_za_2021._-_udruge [2021/04/23 05:31]
gasparovic
pausalno_placanje_poreza_na_dobit_za_2021._-_udruge [2021/04/29 00:08] (current)
gasparovic
Line 63: Line 63:
 **Plaćanje predujmova** **Plaćanje predujmova**
  
-Mjesečni predujam paušalnog poreza na dobit utvrđuje se na temelju "​Izvješća o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu"​ (Obrazac PD-PO)način da se godišnji porez u paušalnom iznosu podijeli na dvanaest (12) mjeseci odnosno na razmjeran broj mjeseci prethodne godine u kojojje ​udruga obavljala gospodarsku djelatnost.+Mjesečni predujam paušalnog poreza na dobit utvrđuje se na temelju "​Izvješća o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu"​ (Obrazac PD-PO)na način da se godišnji porez u paušalnom iznosu podijeli na dvanaest (12) mjeseci odnosno na razmjeran broj mjeseci prethodne godine u kojoj je udruga obavljala gospodarsku djelatnost.
  
 Porezni obveznik koji počinje obavljati gospodarsku djelatnost ne plaća predujmove do prve porezne prijave. Porezni obveznik koji počinje obavljati gospodarsku djelatnost ne plaća predujmove do prve porezne prijave.
pausalno_placanje_poreza_na_dobit_za_2021._-_udruge.txt · Last modified: 2021/04/29 00:08 by gasparovic