User Tools

Site Tools


ovo_trebate_znati_o_prodaji_voca_i_povrca_na_standovima_uz_ceste_28.05.2013

Ovo trebate znati o prodaji voća i povrća na štandovima uz ceste

U ovo doba godine nije iznimka uz prometnicu vidjeti štand s domaćim voćem i povrćem. Pod kojim uvjetima se obavlja ovaj, ali i ostali oblici trgovanja na otvorenim prostorima te koje su njihove obveze i prava pročitajte detaljnije u članku.

Prema Zakonu o trgovini, Čl. 9. st.1., trgovinom na malo smatra se kupnja robe radi daljnje prodaje potrošačima za osobnu potrošnju ili upotrebu u kućanstvu. Takva se trgovina može odvijati u zatvorenim prostorima (prodavaonicama) ili izvan njih ako su za takav način trgovanja ispunjeni minimalni tehnički uvjeti. Prodajom robe izvan prodavaonica smatra se prodaja na malo na tržnicama, prodaja na klupama izvan tržnica, prodaja u kioscima, putem pokretnih prodavača ili putem automata. Bitno je napomenuti da mjesta na kojima se takva trgovina odvija određuje nadležno tijelo lokalne samouprave. *Građani koji prodaju šumske proizvode te umjetnici koji prodaju vlastite umjetnine prodaju mogu obavljati na vlastitim prostorima i javnim površinama, ali u skladu sa propisima o komunalnom redu, javnim cestama i pomorskom dobru.

Prodaju robe na otvorenim prostorima mogu obavljati :

pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti trgovine – mogu prodavati sve proizvode čija je prodaja dozvoljena prema posebnim propisima uključujući i samoniklo te šumsko bilje (uz dozvolu nadležnog tijela) pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti proizvodnje (uključujući i građane koji prema Zakonu o obrtu obavljaju djelatnost kućne radinosti (izrada pojedinih proizvoda kod kuće osobnim radom) ili sporednog zanimanja (usluge održavanja i popravka)).

poljoprivrednici – dopuštena im je prodaja isključivo proizvoda nastalih u vlastitoj proizvodnji.

građani – najčešće prodaju samostalno izrađene proizvode poput suvenira, ukrasnih predmeta, nakita i sl.

udruge - prodaju proizvode prema pravilima i uputama svojeg Statuta, a s namjerom ostvarivanja ciljeva Udruge.

Trgovinu na malo (odnosi se na pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti trgovine) potrebno je registrirati pod jednom od odgovarajućih oznaka Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD). Oznaka „kupnja i prodaja“ obuhvaća sve oblike trgovanja (osim posredovanja u prodaji) obuhvaćene skupinom „G“. Proizvođači koji prodaju vlastite proizvode nisu obvezni posebno se registrirati za obavljanje djelatnosti trgovine dok poljoprivrednici mogu prodavati vlastite poljoprivredne proizvode uz uvjet da su upisani u Upisnik Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Svi subjekti koji obavljaju trgovinu (bilo u prodavaonicama ili na otvorenom) moraju imati rješenje o minimalnim uvjetima koji su propisani Pravilnikom o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija. Takvo se rješenje izdaje za sve oblike trgovine što podrazumijeva i prodaju robe na klupama izvan tržnica. Također, za prodaju određenih namirnica na klupama izvan tržnica potrebno je ishoditi odobrenje sanitarne inspekcije da se prodaja takvih namirnica odvija u skladu sa Propisima o zaštiti zdravstvene ispravnosti namirnica.

Prodavači na tržnicama zabrinuti su zbog fiskalizacije te promjena koje donosi pristupanje Europskoj uniji. No, svi oni koji prodaju određene proizvode (bilo vlastite proizvode ili trgovačku robu) na otvorenim prostorima, prema Zakonu o PDV-u koji je na snazi do 01.07.2013. nisu obveznici izdavanja računa pa samim time nisu ni obveznici provedbe fiskalizacije (Čl.3. Zakona o fiskalizaciji). Što će donijeti novi Zakon o PDV-u još uvijek je neizvjesno, no prodavači na tržnicama uputili su apel Vladi da se prodavače na tržnicama zbog specifičnosti poslovanja u raznim vremenskim uvjetima te niskog dohotka kojeg ostvaruju u cijelosti izuzme od obveze provođenja fiskalizaci

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

izvor:http://www.poslovni.hr/tips-and-tricks/ovo-trebate-znati-o-prodaji-voca-i-povrca-na-standovima-uz-ceste-242304

ovo_trebate_znati_o_prodaji_voca_i_povrca_na_standovima_uz_ceste_28.05.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)