User Tools

Site Tools


neoporezivi_primici_naknade_i_nagrade_u_2020

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
neoporezivi_primici_naknade_i_nagrade_u_2020 [2020/10/27 04:48]
gasparovic
neoporezivi_primici_naknade_i_nagrade_u_2020 [2020/10/27 04:57] (current)
gasparovic
Line 9: Line 9:
  
 Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti neoporezivo,​ ako su to utvrdili izvorom radnoga prava, naknade, potpore i nagrade te druge primitke koji se ne smatraju plaćom u iznosima propisanim čl. 7. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17 – 1/20). Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti neoporezivo,​ ako su to utvrdili izvorom radnoga prava, naknade, potpore i nagrade te druge primitke koji se ne smatraju plaćom u iznosima propisanim čl. 7. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17 – 1/20).
 +
 Dakle, porezni propis ne propisuje pravo radnika na primitke propisane navedenim člankom već isključivo propisuje vrste i neoporezive iznose, a poslodavci odlučuju hoće li i u kojem iznosu isplaćivati navedene primitke. Dakle, porezni propis ne propisuje pravo radnika na primitke propisane navedenim člankom već isključivo propisuje vrste i neoporezive iznose, a poslodavci odlučuju hoće li i u kojem iznosu isplaćivati navedene primitke.
 +
 Od početka 2020. poslodavci mogu svojim radnicima platiti i police dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja do 2.500,00 kn godišnje uz uvjet da je poslodavac ugovaratelj i da policu plaća osiguravatelju odnosno HZZO-u bezgotovinski. O navedenoj temi pisat ćemo u našem časopisu br. 3/20. Od početka 2020. poslodavci mogu svojim radnicima platiti i police dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja do 2.500,00 kn godišnje uz uvjet da je poslodavac ugovaratelj i da policu plaća osiguravatelju odnosno HZZO-u bezgotovinski. O navedenoj temi pisat ćemo u našem časopisu br. 3/20.
 +
 O isplati novčane nagrade za radne rezultate možete pročitati u TEB-ovom časopisu br. 2/20. O isplati novčane nagrade za radne rezultate možete pročitati u TEB-ovom časopisu br. 2/20.
 +
 Pregled neoporezivih primitaka možete pogledati u nastavku: Pregled neoporezivih primitaka možete pogledati u nastavku:
 +
 +{{ :​1_neoporezive_naknade_u_2020..jpg?​600 |}}
 +
 +
 +
 +Izvor: https://​www.teb.hr/​novosti/​2020/​neoporezivi-primici-naknade-i-nagrade-u-2020/​
 +
 +
neoporezivi_primici_naknade_i_nagrade_u_2020.1603799284.txt.gz · Last modified: 2020/10/27 04:48 by gasparovic