User Tools

Site Tools


neoporezivi_primici_naknade_i_nagrade_u_2020

This is an old revision of the document!


Neoporezivi primici, naknade i nagrade u 2020.

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti neoporezivo, ako su to utvrdili izvorom radnoga prava, naknade, potpore i nagrade te druge primitke koji se ne smatraju plaćom u iznosima propisanim čl. 7. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17 – 1/20). Dakle, porezni propis ne propisuje pravo radnika na primitke propisane navedenim člankom već isključivo propisuje vrste i neoporezive iznose, a poslodavci odlučuju hoće li i u kojem iznosu isplaćivati navedene primitke. Od početka 2020. poslodavci mogu svojim radnicima platiti i police dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja do 2.500,00 kn godišnje uz uvjet da je poslodavac ugovaratelj i da policu plaća osiguravatelju odnosno HZZO-u bezgotovinski. O navedenoj temi pisat ćemo u našem časopisu br. 3/20. O isplati novčane nagrade za radne rezultate možete pročitati u TEB-ovom časopisu br. 2/20. Pregled neoporezivih primitaka možete pogledati u nastavku:

neoporezivi_primici_naknade_i_nagrade_u_2020.1603799284.txt.gz · Last modified: 2020/10/27 04:48 by gasparovic