User Tools

Site Tools


najam_stana_osloboden_ili_oporeziv_pdv-om

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

najam_stana_osloboden_ili_oporeziv_pdv-om [2021/05/14 06:25]
gasparovic created
najam_stana_osloboden_ili_oporeziv_pdv-om [2021/05/14 06:39] (current)
gasparovic
Line 1: Line 1:
 **Najam stana – oslobođen ili oporeziv PDV-om** **Najam stana – oslobođen ili oporeziv PDV-om**
 +
 +
 +
 +www.actarius.hr
 +
 +info@actarius.hr
 +
 +
 +
 +Najam stana smatra se uslugom koja je, kao i svaka usluga koju u tuzemstvu obavi porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a, temeljno oporeziva PDV-om. Međutim, propisima o PDV-u propisani su izuzeci, pa je tako najam stana za potrebe stanovanja oslobođen plaćanja PDV-a.{{ :​1_najam_stana_-_posloboden_ili_oporeziv_pdv-om.jpg?​300|}}
 +
 +**Najam stana oslobođen PDV-a**
 +
 +**Najam stambenih prostorija i dijelova stana u svrhu stanovanja** oslobođen je plaćanja PDV-a prema čl. 40. st. 1. toč. l) Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 73/13 – 138/20). Pod stanovanjem se smatra **trajni boravak – življenje** u stambenom prostoru.
 +
 +PDV-a su oslobođene i sve prateće usluge i isporuke dobara u svezi s najmom stana za stanovanje, koje se uključuju u iznos naknade za najam stana. To znači da je plaćanja PDV-a oslobođena **isporuka vode, struje, plina, grijanja, odvoza smeća, kada je cijena tih usluga uključena u iznos naknade za najam** stana.
 +
 +Međutim, kada uz stan najmodavac iznajmljuje i parkirno mjesto u zajedničkoj garaži stambene zgrade i sl. obvezan je na najam parkirnog/​garažnog mjesta obračunati i platiti PDV.
 +
 +**Usluga bez prava na odbitak pretporeza**
 +
 +Porezni obveznik po ulaznim računima za kupljeni ili izgrađeni stan koji će iznajmljivati za potrebe stanovanja ne može odbiti pretporez. Zabrana odbitka pretporeza primjenjuje se i na sve troškove nastale u svezi korištenja tog stana (održavanje,​ struju, vodu i dr.).
 +
 +Ako je porezni obveznik pri nabavi/​izgradnji stana koristio pretporez obvezan je svake godine ispraviti pretporez u visini od 1/10 pretporeza koji je odbio u godini nabave, sve do isteka razdoblja za ispravak pretporeza od 10 godina uključujući i godinu nabave. Primjerice, porezni obveznik je 2019. godine kupio stan s namjerom daljnje prodaje i pri nabavi je odbio pretporez. S obzirom da stan nije uspio prodati, u 2021. godini stan prenamjenjuje i počinje iznajmljivati za potrebe stanovanja. Budući je došlo do prenamjene nekretnine a time i uvjeta za oporezivanje,​ porezni obveznik obvezan je u 2021. godini ispraviti pretporez u  visini 1/10 iznosa pretporeza koji je odbio pri nabavi. Ispravak pretporeza se iskazuje u obrascu PDV za 12 mjesec 2021. pod red. br. III.15. Ako stan nastavi iznajmljivati za potrebe stanovanja i u sljedećim godinama, svake godine do isteka razdoblja za ispravak pretporeza (2022. - 2028.) obvezan je ispraviti pretporez u visini 1/10 pretporeza odbijenog u godini nabave.
 +
 +**Najam stana oporeziv PDV-om**
 +
 +Plaćanju PDV-a podliježe iznajmljivanje namještenih ili nenamještenih soba i stambenih prostorija:
 +
 +  * pravnoj osobi. Naime, najam stana pravnoj osobi, neovisno da li će pravna osoba stan koristiti kao poslovni prostor ili za potrebe stanovanja radnika ne smatra se najmom u svrhu stanovanja te nije oslobođen plaćanja PDV-a;
 +  * radi povremenog boravka, bez namjere trajnog življenja, u turističke svrhe (povremenim gostima) i poslovne svrhe.
 +
 +Plaćanju PDV-a podliježe i iznajmljivanje parkirnih mjesta u zajedničkoj garaži stambene zgrade i sl. usluge vezane uz iznajmljivanje stambenog prostora u turističke i poslovne svrhe.
 +
 +
 +Izvor: Najam stana – oslobođen ili oporeziv PDV-om | TEB poslovno savjetovanje
 +
 +
  
  
  
najam_stana_osloboden_ili_oporeziv_pdv-om.txt · Last modified: 2021/05/14 06:39 by gasparovic