User Tools

Site Tools


muko_moja_prijedi_na_drugogafaktoring_-_likvidnost_i_rjesavanje_dugova_u_jednome

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
muko_moja_prijedi_na_drugogafaktoring_-_likvidnost_i_rjesavanje_dugova_u_jednome [2009/11/12 06:50]
gasparovic created
muko_moja_prijedi_na_drugogafaktoring_-_likvidnost_i_rjesavanje_dugova_u_jednome [2014/09/24 06:49] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Muko moja, prijeđi na drugogaFaktoring ​- likvidnost i rješavanje dugova u jednome ======+====== Muko moja, prijeđi na drugoga. ​ Faktoring ​- likvidnost i rješavanje dugova u jednome ======
  
 U uvjetima kada tvrtke čekaju na naplatu u nekim slučajevima i dulje od pola godine likvidno poslovanje čini se scenarijem iz znanstvenofantastičnih filmova, a nesolventnost je realna prijetnja malim poduzetnicima. U Hrvatskoj sve veće banke imaju uslugu "​faktoringa",​ a postoje i specijalizirana društva kojima je to primarna djelatnost. Usluga svakako ima svijetlu budućnost u zemlji u kojoj je plaćanje dugova na dnu liste dužnosti. U uvjetima kada tvrtke čekaju na naplatu u nekim slučajevima i dulje od pola godine likvidno poslovanje čini se scenarijem iz znanstvenofantastičnih filmova, a nesolventnost je realna prijetnja malim poduzetnicima. U Hrvatskoj sve veće banke imaju uslugu "​faktoringa",​ a postoje i specijalizirana društva kojima je to primarna djelatnost. Usluga svakako ima svijetlu budućnost u zemlji u kojoj je plaćanje dugova na dnu liste dužnosti.
muko_moja_prijedi_na_drugogafaktoring_-_likvidnost_i_rjesavanje_dugova_u_jednome.1258033819.txt.gz · Last modified: 2014/09/24 06:38 (external edit)