User Tools

Site Tools


kontrola_troska_goriva_i_blagajnicke_isplate_po_racunima_za_gorivo

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Kontrola troška goriva i blagajničke isplate po računima za gorivo

auti.jpg

Pitanje: Zaposlenicima koji koriste službene automobile i u privatne svrhe obračunava se plaća u naravi. Internim pravilnikom firme je određeno da im se nadoknađuje samo onaj trošak goriva koji je potrošen isključivo u sl. svrhe.

Vodi se evidencija prijeđenih kilometara i obračunava naknada prema stvarnoj potrošnji.

No problem je u isplati točnih sredstava, jer za trošak goriva se mora priložiti račun, odnosno isplatita iz blagajne ide prema računu za gorivo.

Budući da je teško unaprijed znati koliko će goriva otići “službeno”, a koliko privatno i tankati točno takve iznose, je li dopušteno po jednom računu koji je npr. na 500 kn priznati samo trošak od 300 i napraviti blagajničku isplatnicu na 300 kn.?

Odgovor:

Prema navodima iz upita, radnicima koji koriste službena vozila i u službene i u privatne svrhe, obračunava se dohodak u naravi prema stvarnom opsegu korištenja, a temeljem evidencije o prijeđenoj kilometraži i vremenu korištenja u privatne svrhe, ali se radnicima ne priznaju (ne refundiraju se) troškovi goriva za korištenje vozila u privatne svrhe.

Kako bi se utvrdili troškovi goriva na ime korištenja u privatne svrhe, koji se radnicima ne refundiraju, a na bazi spomenute evidencije o prijeđenoj kilometraži i vremenu korištenja u privatne svrhe, potrebno je za svako pojedino vozilo donijeti odluku o normativu goriva.

Pod normativom se razumije utrošak goriva na prijeđenih 100 km.

No pri utvrđivanju normativa treba voditi računa:

- o starosti vozila i vremenskim uvjetima koji su različiti prema godišnjem dobu i sl.

- svako novo vozilo ima tvornički utvrđen normativ, ali tijekom uporabnog vijeka vozilo stari i potrošnja se mijenja

- osim toga u zimskim uvjetima potrošnja je veća (po toj se osnovi može primjerice normativ uvećati za otprilike 10%)

- normative, uzimajući u obzir navedene činjenice, treba mijenjati .

Kada je poznat normativ i broj kilometara, tada se proračun potrošnje obavlja ovako:

Trošak = (prijeđeni kilometri X normativ) : 100

Ako primjerice vozilo prijeđe u mjesecu 1.100 km, a normativ iznosi 9 litara na 100 km, trošak goriva će iznositi:

Mjesečna potrošnja goriva = (1.100 km X 9 litara) : 100 = 99 litara za 1.100 km

Potrošnja goriva po 1 km = 99 / 1.100 = 0,09 litara za 1 km

Ako je prema evidenciji mjesečno prijeđeno 500 km u privatne svrhe onda se fakturira radniku (ako račune za gorivo plaća poduzeće):

= 500 km x 0,09 litara = 45 litara goriva x 10,03 kn (eurosuper 95) = 451,35 kn

= 451,35 x 20% (preračunata svota PDV-a 25%) = 90,27 PDV

= 451,35 – 90,27 PDV = 361,08 kn osnovica

odnosno za 600 km u jednom mjesecu prijeđenih kilometara u poslovne svrhe refundirati će se radniku (ako radnik plaća gorivo svojim novcem ili karticama):

= 600 km x 0,09 litara = 54 litara goriva x 10,03 kn (eurosuper 95) = 541,62 kn

= 541,62 x 20% (preračunata svota PDV-a 25%) = 108,32 PDV

= 541,62 – 108,32 PDV = 433,30 kn osnovica

Izvor: http://www.racunovodja.hr/kontrola-troska-goriva-i-blagajnicke-isplate-po-racunima-za-gorivo-uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpAdC-DF2hL2P/

kontrola_troska_goriva_i_blagajnicke_isplate_po_racunima_za_gorivo.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)