User Tools

Site Tools


komorski_doprinos_placaju_li_ga_pausalisti

Komorski doprinos – plaćaju li ga paušalisti?

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Paušalni obrtnici su obveznici plaćanja poreza prema propisanim poreznim kategorijama, no osim poreznih obveza, dužni su podmiriti i ostale obveze od kojih je jedna i komorski doprinos. Donosimo vam informacije što je ona i tko je sve obveznik plaćanja komorskog doprinosa.

Što je komorski doprinos?

Komorski doprinos je članarina Hrvatskoj obrtničkoj komori koju plaćaju svi obrtnici i njeni članovi na temelju Odluke o obveznom komorskom doprinosu.

Tko je sve obveznik komorskog doprinosa?

Obveznici komorskog doprinosa su:

  • obrtnici,
  • trgovci pojedinci koji obavljaju obrt temeljem Zakona o obrtu,
  • fizičke osobe, trgovačka društva i druge pravne osobe koje su se dobrovoljno učlanile u članstvo Hrvatske obrtničke komore temeljem Zakona o obrtu.

Tko nije obveznik komorskog doprinosa?

Obrtnici koji su prvi put registrirali obrt od 1. siječnja 2021. godine oslobođeni su plaćanja komorskog doprinosa za prve dvije godine obavljanja obrta.

Područna obrtnička komora iznimno može u cijelosti ili djelomično otpisati potraživanje s osnove komorskog doprinosa obvezniku koji je u nemogućnosti izvršiti svoju obvezu zbog:

  • privremene obustave obavljanja obrta radi bolesti,
  • nastupa više sile,
  • korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta, za vrijeme trajanja prava,
  • prestanka obrta odjavom zbog poslovanja s gubitkom, za kalendarsku godinu u kojoj je u poreznoj prijavi iskazan gubitak,
  • otvorenog predstečajnog postupka ili stečaja,
  • privremene obustave obavljanja obrta zbog gubitka poslovnog prostora, odnosno gubitka poslovnog partnera.

Koliko iznosi komorski doprinos?

Komorski doprinos u paušalnom iznosu tijekom 2021. godine iznosi 76,00 kn mjesečno.

Komorski doprinos se plaća kvartalno u paušalnom iznosu od 228,00 kn sljedećih datuma: 27. veljače, 31. svibnja, 31. kolovoza te 30. studenog.

Kako platiti komorski doprinos?

Obvezni komorski doprinos uplaćuje se prema sjedištu obveznika, a popis uplatnih računa za komorski doprinos područnih ureda možete pronaći ovdje https://www.hok.hr/content/download/25052/231946/file/Uplatni%20ra%C4%8Duni%20za%20komorski%20doprinos.pdf.

Izvor: Komorski doprinos - plaćaju li ga paušalisti? – Plavi ured

komorski_doprinos_placaju_li_ga_pausalisti.txt · Last modified: 2021/10/11 06:50 by gasparovic