User Tools

Site Tools


koji_d.o.o._ne_mora_imati_radnike

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o.

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Koji d.o.o. ne mora imati radnike

zaposlenici_2011p.jpg

Osnovao sam d.o.o. u kojem sam i direktor te nemam zaposlenih osoba, a zbog troškova bi mi odgovaralo da se i sam zaposlim u tvrtki tek nakon nekoliko mjeseci. Može li d.o.o. poslovati bez zaposlenih osoba?

Društvo s ograničenom odgovornošću može obavljati djelatnost bez zaposlenika ako nije riječ o banci, leasing društvu, društvu za osiguranje ili mirovinskom društvu. Članovi uprave mogu biti u radnom odnosu u društvu u kojem su ujedno i članovi uprave, mogu biti u radnom odnosu u jednom društvu, a biti članovi uprave drugog društva te mogu obavljati članstvo u upravi bez zasnovanog radnog odnosa a i bez radnog odnosa u nekom drugom društvu.

Međutim, članovi upravi koji nisu zaposleni u istom društvu te također nisu zaposleni odnosno nisu obvezno osigurani po nekoj drugoj osnovi obvezni su se osigurati.

Članovi uprave društva trebaju se obvezno osigurati kao samostalni osiguranici. Mjesečna osnovica za članove uprave koji nisu obvezno osigurani po drugoj osnovi je prosječna plaća za 2011. godinu. Imenovanje članova uprave mora se upisati u sudski registar, a obveza prijave na obvezna osiguranja nastupa u roku od 15 dana od datuma upisa u sudski registar.

Doprinosi koji se plaćaju na propisanu mjesečnu osnovicu obuhvaćaju doprinos za mirovinsko osiguranje po stopi od 20%, doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 15%, te doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu po stopi od 0,5%. Ukupan iznos doprinosa članovi uprave trebaju podmirivati samostalno a ne na teret društva.

Izvor: http://www.poslovni.hr/vijesti/pitanje-za-racunovodu-193129.aspx

koji_d.o.o._ne_mora_imati_radnike.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)