User Tools

Site Tools


koje_su_porezne_obveze_opg-a

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
koje_su_porezne_obveze_opg-a [2021/07/23 06:59]
gasparovic
koje_su_porezne_obveze_opg-a [2021/07/23 07:00] (current)
gasparovic
Line 22: Line 22:
  
 Osobe koje su upisane u Upisnik OPG-ova i kojima je to jedino ili glavno zanimanje obveznici su mirovinskog i zdravstvenog osiguranja sukladno posebnim propisima kojima se uređuju ta dva osiguranja. Osobe kojima je poljoprivreda primarno zanimanje, dužni su plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznos mjesečnih doprinosa za 2021. godinu prikazan je u sljedećoj tablici. Osobe koje su upisane u Upisnik OPG-ova i kojima je to jedino ili glavno zanimanje obveznici su mirovinskog i zdravstvenog osiguranja sukladno posebnim propisima kojima se uređuju ta dva osiguranja. Osobe kojima je poljoprivreda primarno zanimanje, dužni su plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznos mjesečnih doprinosa za 2021. godinu prikazan je u sljedećoj tablici.
-{{ :​1_porezne-obveze-opg-a.png?​400 |}}+{{ :​1_porezne-obveze-opg-a.png?​600 |}}
  
 **Porezne obveze OPG-a** **Porezne obveze OPG-a**
Line 49: Line 49:
 Zakonska obveza ulaska u sustav PDV-a nastupa kada poljoprivrednik ostvari vrijednost isporuka/​dobara veću od 300.000,00 kuna. Tada postaje porezni obveznik od 1. sljedećeg mjeseca s time da je obvezan Poreznoj upravi podnijeti Zahtjev za upis najkasnije do 15.-tog u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isporuka prešla propisani prag za ulazak u sustav PDV-a.  ​ Zakonska obveza ulaska u sustav PDV-a nastupa kada poljoprivrednik ostvari vrijednost isporuka/​dobara veću od 300.000,00 kuna. Tada postaje porezni obveznik od 1. sljedećeg mjeseca s time da je obvezan Poreznoj upravi podnijeti Zahtjev za upis najkasnije do 15.-tog u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isporuka prešla propisani prag za ulazak u sustav PDV-a.  ​
  
-{{ :​1_porezne-obveze-opg-a-2.png?​400 |}}+{{ :​1_porezne-obveze-opg-a-2.png?​600 |}}
  
 **Ulazak OPG-a u sustav poreza na dobit** **Ulazak OPG-a u sustav poreza na dobit**
koje_su_porezne_obveze_opg-a.txt · Last modified: 2021/07/23 07:00 by gasparovic