User Tools

Site Tools


kako_se_placaju_doprinosi_ako_ste_zaposleni_i_istovremeno_obavljate_obrt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kako_se_placaju_doprinosi_ako_ste_zaposleni_i_istovremeno_obavljate_obrt [2018/11/27 03:04]
gasparovic
kako_se_placaju_doprinosi_ako_ste_zaposleni_i_istovremeno_obavljate_obrt [2018/11/27 03:08] (current)
gasparovic
Line 12: Line 12:
 U svakodnevnom su životu česti slučajevi obavljanja samostalne djelatnosti uz radni odnos, pri čemu za plaćanje doprinosa i poreza na dohodak nije bitno radi li osoba u punom ili nepunom radnom vremenu. Bez obzira na činjenicu da je osoba osigurana temeljem jednog osnova – radnog odnosa, ne postoji oslobođenje od plaćanja doprinosa temeljem obavljanja samostalne djelatnosti. Ali, postoje određena pravila na koje ukazujemo u nastavku. U svakodnevnom su životu česti slučajevi obavljanja samostalne djelatnosti uz radni odnos, pri čemu za plaćanje doprinosa i poreza na dohodak nije bitno radi li osoba u punom ili nepunom radnom vremenu. Bez obzira na činjenicu da je osoba osigurana temeljem jednog osnova – radnog odnosa, ne postoji oslobođenje od plaćanja doprinosa temeljem obavljanja samostalne djelatnosti. Ali, postoje određena pravila na koje ukazujemo u nastavku.
  
-Obavljanje samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti,​ slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva uz radni odnos definirano je Zakonom o doprinosima pojmom – druga djelatnost.+Obavljanje samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti,​ slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva uz radni odnos definirano je Zakonom o doprinosima pojmom – druga djelatnost.{{ :​1_kako_se_placaju_doprinosi_ako_ste_zaposleni_i_istovremeno_obavljate_obrt.jpg?​300|}}
  
-Vrste i iznosi doprinosa+**Vrste i iznosi doprinosa**
  
 Kako bi se utvrdila obveza doprinosa, potrebno je prvenstveno znati broj mjeseci obavljanja djelatnosti. Naime, razdoblje druge djelatnosti je samo ono razdoblje u kojem se samostalna djelatnost obavljala istovremeno uz osiguranje temeljem radnoga odnosa ili neke druge osnove. To znači da ako osoba ne obavlja samostalnu djelatnost istovremeno uz radni odnos cijelu godinu, tada se razdoblje druge djelatnosti smatra samo ono razdoblje odnosno razdoblja kada se poklapaju radni odnos i obavljanje samostalne djelatnosti. Kako bi se utvrdila obveza doprinosa, potrebno je prvenstveno znati broj mjeseci obavljanja djelatnosti. Naime, razdoblje druge djelatnosti je samo ono razdoblje u kojem se samostalna djelatnost obavljala istovremeno uz osiguranje temeljem radnoga odnosa ili neke druge osnove. To znači da ako osoba ne obavlja samostalnu djelatnost istovremeno uz radni odnos cijelu godinu, tada se razdoblje druge djelatnosti smatra samo ono razdoblje odnosno razdoblja kada se poklapaju radni odnos i obavljanje samostalne djelatnosti.
kako_se_placaju_doprinosi_ako_ste_zaposleni_i_istovremeno_obavljate_obrt.1543313099.txt.gz · Last modified: 2018/11/27 03:04 by gasparovic