User Tools

Site Tools


kako_postupiti_u_situaciji_kada_radnik_koji_je_bio_na_sluzbenom_putu_u_zemlji_ne_podnese_obracun_putnih_troskova_u_roku_koji_je_naveden_na_putnom_nalogu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
kako_postupiti_u_situaciji_kada_radnik_koji_je_bio_na_sluzbenom_putu_u_zemlji_ne_podnese_obracun_putnih_troskova_u_roku_koji_je_naveden_na_putnom_nalogu [2011/02/15 06:34]
gasparovic created
kako_postupiti_u_situaciji_kada_radnik_koji_je_bio_na_sluzbenom_putu_u_zemlji_ne_podnese_obracun_putnih_troskova_u_roku_koji_je_naveden_na_putnom_nalogu [2014/09/24 06:49] (current)
Line 1: Line 1:
-Kako postupiti u situaciji kada radnik, koji je bio na službenom putu u zemlji, ne podnese obračun putnih troškova u roku koji je naveden na putnom nalogu?+**ACTARIUS ​ Knjigovodstveni Servis**  
 + 
 +Actarius Grupa d.o.o . Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,  
 + 
 +Tel 01/​382-0010,​ Mob 091/​382-0015,​ Fax 01/​382-0010 
 + 
 + http://​www.actarius.hr 
 + 
 + 
 +====== ​Kako postupiti u situaciji kada radnik, koji je bio na službenom putu u zemlji, ne podnese obračun putnih troškova u roku koji je naveden na putnom nalogu?======
  
 Rokovi za podnošenje obračuna putnih troškova za putovanje u zemlji mogu se utvrditi u izvorima radnog prava kao što su kolektivni ugovor, ugovor o radu, pravilnik o radu ili neki drugi interni akt poslodavca. ​ Rokovi za podnošenje obračuna putnih troškova za putovanje u zemlji mogu se utvrditi u izvorima radnog prava kao što su kolektivni ugovor, ugovor o radu, pravilnik o radu ili neki drugi interni akt poslodavca. ​
Line 15: Line 24:
 Rok za isplatu troškova službenog putovanja po obračunu troškova nije nigdje utvrđen, iako se i taj rok može utvrditi internim aktom poslodavca. U ovom slučaju, radnik ima potraživanje od poslodavca i ako mu se ne isplate troškovi puta, svoje pravo ostvaruje, najprije kroz institucije ustanove, a ako i to ne uspije, onda sudskim putem. ​ Rok za isplatu troškova službenog putovanja po obračunu troškova nije nigdje utvrđen, iako se i taj rok može utvrditi internim aktom poslodavca. U ovom slučaju, radnik ima potraživanje od poslodavca i ako mu se ne isplate troškovi puta, svoje pravo ostvaruje, najprije kroz institucije ustanove, a ako i to ne uspije, onda sudskim putem. ​
  
-Izvor: http://​www.utirus.hr/​index.php?​option=com_content&​view=article&​id=54:​pitanjerac11&​catid=14:​pitanja-racunovodstvo&​Itemid=62+Izvor:​http://​www.utirus.hr/​index.php?​option=com_content&​view=article&​id=54:​pitanjerac11&​catid=14:​pitanja-racunovodstvo&​Itemid=62
kako_postupiti_u_situaciji_kada_radnik_koji_je_bio_na_sluzbenom_putu_u_zemlji_ne_podnese_obracun_putnih_troskova_u_roku_koji_je_naveden_na_putnom_nalogu.1297776848.txt.gz · Last modified: 2014/09/24 06:38 (external edit)