kako_postupiti_u_situaciji_kada_radnik_koji_je_bio_na_sluzbenom_putu_u_zemlji_ne_podnese_obracun_putnih_troskova_u_roku_koji_je_naveden_na_putnom_nalogu

This is an old revision of the document!


Kako postupiti u situaciji kada radnik, koji je bio na službenom putu u zemlji, ne podnese obračun putnih troškova u roku koji je naveden na putnom nalogu?

Rokovi za podnošenje obračuna putnih troškova za putovanje u zemlji mogu se utvrditi u izvorima radnog prava kao što su kolektivni ugovor, ugovor o radu, pravilnik o radu ili neki drugi interni akt poslodavca.

Ako radnik putuje u inozemstvo, dužan je prema Uredbi o izdacima za službena putovanja u inozemstvo (N. N. br. 50/92. i 73/93.), podnijeti obračun i izvješće u roku sedam dana od dana kada je putovanje u inozemstvo završeno.

Ako je poslodavac na putnom nalogu naveo rok za podnošenje obračuna i izvješća, radnik je obvezan postupiti po tom putnom nalogu. Ako je radniku isplaćena akontacija troškova službenog putovanja, poslodavac evidentira potraživanje od radnika sve dok radnik ne podnese obračun putnih troškova.

Svoje potraživanje prema radniku poslodavac ne smije ustegnuti od plaće (prema ZOR - u), bez suglasnosti radnika. U slučaju da radnik i nakon upozorenja ne podnosi obračun, niti daje suglasnost za ustezanje od plaće, poslodavac svoje potraživanje može naplatiti samo posredstvom suda.

Međutim, ako radniku nije isplaćena akontacija, potraživanja nema, a radniku je u interesu što prije dostaviti obračun troškova kako bi ih naknadio.

Rok za isplatu troškova službenog putovanja po obračunu troškova nije nigdje utvrđen, iako se i taj rok može utvrditi internim aktom poslodavca. U ovom slučaju, radnik ima potraživanje od poslodavca i ako mu se ne isplate troškovi puta, svoje pravo ostvaruje, najprije kroz institucije ustanove, a ako i to ne uspije, onda sudskim putem.

Izvor: http://www.utirus.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=54:pitanjerac11&catid=14:pitanja-racunovodstvo&Itemid=62

kako_postupiti_u_situaciji_kada_radnik_koji_je_bio_na_sluzbenom_putu_u_zemlji_ne_podnese_obracun_putnih_troskova_u_roku_koji_je_naveden_na_putnom_nalogu.1297776848.txt.gz · Last modified: 2014/09/24 06:38 (external edit)