User Tools

Site Tools


godisnji_popis_imovine_i_obveza_inventura_za_2020._u_udrugama_i_drugim_neprofitnim_organizacijama

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
godisnji_popis_imovine_i_obveza_inventura_za_2020._u_udrugama_i_drugim_neprofitnim_organizacijama [2021/04/16 06:16]
gasparovic
godisnji_popis_imovine_i_obveza_inventura_za_2020._u_udrugama_i_drugim_neprofitnim_organizacijama [2021/04/16 06:30] (current)
gasparovic
Line 104: Line 104:
 Cjelokupna dokumantacija u svezi popisa imovine i obveza zajedno s odlukom zakonskog predstavnika neprofitne organizacije dostavlja se u knjigovodstvo kako bi se provela potrebna kniženja i uskladilo starno stanje imovina i obveza utvrđeno popisom sa knjigovodstvenim stanjem. Napominjemo da popis imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2020.. trebaju obvezno obaviti i **neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo.** Cjelokupna dokumantacija u svezi popisa imovine i obveza zajedno s odlukom zakonskog predstavnika neprofitne organizacije dostavlja se u knjigovodstvo kako bi se provela potrebna kniženja i uskladilo starno stanje imovina i obveza utvrđeno popisom sa knjigovodstvenim stanjem. Napominjemo da popis imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2020.. trebaju obvezno obaviti i **neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo.**
  
-Izvor: Časopi Udruga br.56/2020+Izvor: Časopis ​Udruga br.56/2020
  
godisnji_popis_imovine_i_obveza_inventura_za_2020._u_udrugama_i_drugim_neprofitnim_organizacijama.txt · Last modified: 2021/04/16 06:30 by gasparovic