godisnji_obracun_poslovanja_obrtnika_i_slobodnih_zanimanja_obveznika_poreza_na_dohodak_za_2012.godinu_23.01.2013

Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja, obveznika poreza na dohodak za 2012. godinu

157272.jpg

Obračun godišnjeg poslovanja obrtnika za 2012. godinu sastoji se od nekoliko procesa koji proizlaze iz odredbi Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak.

Za utvrđivanje primitaka i izdataka, primjenu poreznih olakšica te oporezivanje dohotka za 2012. godinu samostalnih djelatnosti obveznika poreza na dohodak, primjenjuju se odredbe sljedećih poreznih propisa:

– Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11. i 22/12.)

– Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 146/09., 123/10., 137/11. i 61/12.)

- Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (Nar. nov., br. 109/07. i 152/08.)

- Uredba o izmjenama i dopunama Za¬kona o državnoj potpori za obrazova¬nje i izobrazbu (Nar. nov., br. 134/07.)

Osim navedenih propisa, Ministarstvo financija svake godine izdaje i „Uputu o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak“.

Obračun godišnjeg poslovanja obrtnika za 2012. godinu sastoji se od nekoliko procesa koji proizlaze iz odredbi Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak. Možemo ih podijeliti na:

– obračun amortizacije dugotrajne imovine

- utvrđivanje poslovnih primitaka i izdataka i zaključivanje Obrasca KPI

- utvrđivanje ostalih izdataka u vezi s poslovanjem obrtnika i slobodnih zanimanja

- primjena poreznih olakšica i osobnih odbitaka.

Godišnja porezna prijava za 2012. g. predaje se na obrascu DOH, odnosno na obrascu DOH-Z za poduzetnike koji djelatnost obavljaju u supoduzetništvu.

Rok za podnošenje porezne prijave za 2012. godinu istječe 28. veljače 2013. godine.

Ako porezni obveznik iz opravdanih razloga (boravak na liječenju, elementarne nepogode, viša sila) propusti predati poreznu prijavu do kraja veljače 2012. godine, može predati zahtjev za povrat u prijašnje stanje i to u roku od osam dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje podnošenja prijave.

Po isteku roka od tri mjeseca od propuštenog roka podnošenja porezne prijave, porezni obveznik više ne može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje, osim ako je propuštanje i tog roka bilo uzrokovano višom silom. O zahtjevu za povrat u prijašnje stanje nadležna ispostava Porezne uprave odlučuje zaključkom.

Izvor: Obrtnički savjetnik, godina VIII, broj 45- prilog obrtničkih novina

godisnji_obracun_poslovanja_obrtnika_i_slobodnih_zanimanja_obveznika_poreza_na_dohodak_za_2012.godinu_23.01.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)