User Tools

Site Tools


fiskalizacija_samoposluznih_uredaja_-_neovisna_o_nacinu_placanja

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fiskalizacija_samoposluznih_uredaja_-_neovisna_o_nacinu_placanja [2021/04/15 06:55]
gasparovic
fiskalizacija_samoposluznih_uredaja_-_neovisna_o_nacinu_placanja [2021/04/15 06:59] (current)
gasparovic
Line 9: Line 9:
  
  
-Zaprimili smo upit poreznog obveznika '​A'​ d.d. o provedbi fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja. Naime, kako je navedeno u upitu, pravne osobe u svojim prostorima zaposlenicima osiguravaju određene količine besplatnih konzumacija na uređajima. U tom slučaju te pravne osobe operaterima samoposlužnih uređaja uplaćuju određeni veći iznos sredstava kao avans, a operater im do tog iznosa omogućava uzimanje proizvoda na samoposlužnim uređajima bez plaćanja. Postavlja se pitanje je li potrebno fiskalizirati svaku prodaju na samoposlužnim uređajima neovisno o načinu plaćanja. ​+Zaprimili smo upit poreznog obveznika '​A'​ d.d. o provedbi fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja. Naime, kako je navedeno u upitu, pravne osobe u svojim prostorima zaposlenicima osiguravaju određene količine besplatnih konzumacija na uređajima. U tom slučaju te pravne osobe operaterima samoposlužnih uređaja uplaćuju određeni veći iznos sredstava kao avans, a operater im do tog iznosa omogućava uzimanje proizvoda na samoposlužnim uređajima bez plaćanja. Postavlja se pitanje je li potrebno fiskalizirati svaku prodaju na samoposlužnim uređajima neovisno o načinu plaćanja. ​{{ :​1_fiskalizacija_samoposluznih_uredaja_-_neovisna_o_nacinu_placanja.jpg?​300|}}
  
    
fiskalizacija_samoposluznih_uredaja_-_neovisna_o_nacinu_placanja.txt · Last modified: 2021/04/15 06:59 by gasparovic