User Tools

Site Tools


brisanje_sa_liste_poslodavaca_koji_ne_uplacuju_doprinose

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Brisanje sa liste poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose

nonprofit111.jpg

U kojem slučaju poslodavci mogu podnijeti zahtjev ispostavi Porezne uprave da se brišu sa liste poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose, te kada će poslovene banke odbiti naloge za plaćanje za isplatu plaće?

Odgovor: Ako se poslodavac nalazi na listi poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose, tada može podnijeti zahtjev nadležnoj ispostavi Porezne uprave za izuzimanje sa liste, u slijedećim slučajevima:

- ako se nalazi na listi zbog nepodnošenja propisanih obrazaca, kada naknadno podnese obrasce,

„„- ako se nalazi na listi zbog dugovanja, kada podmiri ukupan dospjeli dug na pojedinom uplatnom računu doprinosa prema plaći (a ne samo iskazan dug prema zadnja dva zaduženja),

„„- ako poslodavac ima rješenje kojim mu je temeljem podnesenog zahtjeva odobrena obročna otplata ili odgoda ovrhe javnih davanja, te

„„- ako je poslodavac podnio zahtjev za preporgram poreznog duga ili otpis duga s osnove kamata, a koji je još uvijek u postupku.

Međutim, poslodavac se neće izuzeti s liste:

- ako je na listi zbog nepodnošenja obrazaca koje je naknado podnio, međutim istovremeno ima dospjeli dug na pojedinom uplatnom računu doprinosa prema plaći, a koji dug je viši od zbrojenog zaduženja iskazanih na zadnja dva ID obrasca,

-„„ ako je poslodavcu rješenjem odbijen zahtjev za reprogram duga zbog toga što nije ispunio propisane uvjete (nije uredan porezni obveznik i ne podmiruje tekuće obveze od 1.veljače 2012. te

- ako je vršio isplatu dividende, udjela u dobiti ili predujma dobiti, a u isto vrijeme je imao porezni dug),

- ako je poslodavac na listi zbog dugovanja a dugovanje nije u cijelosti podmireno, odnosno nije plaćen ukupan dospjeli dug na pojedinim uplatnom računu doprinosa prema plaći.

Sve poslovne banke dužne su odbiti provedbu naloga za plaćanje za isplatu plaće u tri moguća slučaja:

„„- ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose nije predao propisani broj naloga za plaćanje za uplatu doprinosa, ili se predani nalozi za plaćanje za uplatu doprinosa ne mogu u cijelosti provesti, jer sredstva na računu poslodavca nisu dostatna za provedbu svih naloga, te

„„- ako predani nalozi ne sadrže sve elemente propisane Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 2012. godinu.

Budući je cilj Uredbe o doprinosima spriječiti isplatu plaće bez uplate doprinosa, to su poslodavci koji ne uplaćuju doprinose obvezni naloge za plaćanje za isplatu plaće kao i naloge za plaćanje za uplatu doprinosa predati u istu banku.

Kod ostalih poslodavaca koji uplaćuju doprinose zajedno s isplatom plaće, nema nikakvih ograničenja u platnom prometu, što znači da isti mogu obavljati isplatu plaće u poslovnoj banci u kojoj žele, dok im je jedina obveza upisivanje na nalogu za isplatu plaće u pozivu na broj zaduženja – oznake:

67 OIB-MMGG-X

Izvor: Časopis RIPup 6/12., str. 12.

brisanje_sa_liste_poslodavaca_koji_ne_uplacuju_doprinose.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)