Kako izvaditi poreznu karticu(PK)?

Obrazac PK izdaje na zahtjev radnika besplatno nadležna ispostava Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu radnika kad radnik prvi put počinje raditi i prati ga trajno u razdoblju dok ostvaruje primitke po osnovi nesamostalnog rada.

U Zagrebu je to u Aveniji Dubrovnik 32, prizemlje, šalter desno; tel 01/650-1295. (Blizu križanja Avenije Dubrovnik i Savezne republike Njemačke. Red je obično kratak, ne plaća se ništa. Porezne kartice se izdaju do 14:30 radnim danom. U blizini ima veliko besplatno parkiralište (”veliko parkiralište” više nije besplatno, ali ima dovoljno besplatnog parkinga oko obližnjih zgrada). Najbliže tramvajsko stajalište je Središće.)

Google Maps Link

Svaku promjenu koja utječe na neoporezivi dio dohotka (osobni odbitak) radnik treba prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave i dostaviti joj odgovarajuće isprave u roku trideset (30) dana od dana nastanka promjene.

Potrebna dokumentacija za izdavanje i promjenu podataka u obrascu PK:

•za poreznog obveznika:

ZAHTJEV: Zahtjev za izdavanje ili promjenu podataka na poreznoj kartici

-predočenje osobne iskaznice

-rješenje o utvrđenom invaliditetu

•za uzdržavane članove uže obitelji:

-izvatke iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih

-potvrda o usvojenju djeteta i skrbništvu

-rješenja suda o plaćanju alimentacije za bivšeg bračnog druga

-potvrda nadležnog tijela za zapošljavanje

-rješenje o utvrđenom invaliditetu

-potvrda o redovitom školovanju na školama i fakultetima

-potvrde o prebivalištu ili uobičajenom boravištu i drugo

-podatke o dohotku i drugim primicima uzdržavanih osoba na osnovi kojih se može procijeniti mogu li se smatrati uzdržavanim članovima

NAPOMENA:

UZDRŽAVANI ČLANOVI U INOZEMSTVU:

Ako supružnik, djeca i drugi uzdržavani članovi uže obitelji rezidenta imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvu tada se uvjeti za korištenje osobnog odbitka moraju dokazati potvrdama mjerodavnih inozemnih tijela (ne smiju biti starije od 6 mjeseci).

Navedene isprave rezident je obvezan priložiti svojoj godišnjoj poreznoj prijavi odnosno ako godišnju poreznu prijavu nije obvezan podnijeti, dostaviti na uvid najkasnije do kraja veljače tekuće za prethodnu godinu nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu koja izdaje poreznu karticu – Obrazac PK, ako za te članove uže obitelji koristi osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada.

Ove potvrde moraju sadržavati sljedeće:

-osobne podatke o bračnom drugu, djeci i uzdržavanim članovima uže obitelji, uz naznaku stupnja srodstva

-podatke o dohotku i drugim primicima uzdržavanih osoba na osnovi kojih se može procijeniti mogu li se smatrati uzdržavanim članovima

-rješenja o invalidnosti članova uže obitelji

 
porezna_kartica.txt · Last modified: 2014/01/21 06:05 by gasparovic
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki