User Tools

Site Tools


neoporezive_isplate_stipendija

Neoporezive isplate stipendija

  • Poduzetnici mogu neoporezivo isplatiti sljedeće stipendije:
  1. Učenicima i studentima za redovito školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima do 1600,00 kn mjesečno
  2. Za studiranje na sveučilištima u tuzemstvu, ostvarenu na javnom natječaju za postignuća u znanju i ocjenama, do 4000,00 kn mjesečno
  • Nije oporeziva stipendija studenata za redovito školovanje na višim i visokim školama i fakultetima i poslijediplomanata te poslijedoktoranata za koje su sredstva planirana u državnom proračunu RH (bez obzira na svotu koja se isplaćuje).
  • Stipendija do 4000,00 kn mjesečno, za studiranje na sveučilištima u tuzemstvu, ostvarena na javnom natječaju za postignuća u znanju i ocjenama, i stipendija do 1600,00 kn mjesečno, studentima za redovito školovanje na visim i visokim školama i fakultetima, međusobno se isključuju
  • Isplatu stipendije iznad utvrđenih neoporezivih svota treba oporezivati u skladu s primitcima od kojih se utvrđuje drugi dohodak, ali pritom ne treba obračunati doprinose
  • Stipendije isplaćene izvanrednom studentu oporezuju se na način propisan za drugi dohodak zajedno s obračunom doprinosa
  • Poseban se porez ne obračunava na neoporezive stipendije, ali ako je reječ o oporezivim stipendijama koje se isplaćuju rezidentima, obračunava se poseban porez ako isplaćena neto-stipendija prelazi svotu od 3000,01 kn do 6000,00 kn po stopi do 2%. Ako je pak neto-primitak stipendije veći od 6000,01 kn i nadalje, posebni se porez obračunava i plaća po stopi od 4% na ukupnu isplaćenu neto-stipendiju.

(RRIF 9/2009 str 25 )

neoporezive_isplate_stipendija.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)