User Tools

Site Tools


isplata_place_na_ruke_zaposlenika

Isplata plaće na ruke zaposlenika

U javnosti se stvorio zaključak kako se plaće radnika moraju isključivo isplaćivati putem banke, doznakom na zaposlenikov tekući račun.*

*Uvidom u financijske propise dolazi se do drukčijeg zaključka. Niti jedan propis nije obvezao poslodavce na isplatu plaće na račun u poslovnu banku. Ali, postoje i neke iznimke.*

*Tako npr. u slučaju ako se iz blagajne (npr. iz utržka) želi uporabiti gotovina za isplatu plaća poslodavac to ne smije učiniti jer zatečeni novac mora uplatiti na žiro-račun (čl. 18. st. 1. Zakona o platnom prometu u zemlji - Nar. nov., br. 117/01. i čl. 5. Odluke o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem - Nar. nov., br. 36/02.). Ako poslije toga isplaćuje plaću može je isplatiti na tekući račun radnika ili će podignuti novac u blagajni i isplatiti u gotovini iz blagajne. Bitno je da postoji vidljiv novčani tijek preko žiro-računa.*

* Razlozi za isplatu plaće na tekući račun su proizašli iz praktičnih i ugovornih okolnosti. Za poslodavca je to praktičnije, ne izlaže se riziku krađe i razbojstva kad se prenosi gotovina, troškovi osiguranja i zaštite novca i osoba su niži i dr. Nadalje, oni zaposlenici koji su dali odobrenje banci da se s njihova tekućeg računa automatski podmiruju njihove obveze, ili pak koji su podigli kredite i obvezali se putem banke da će podmirivati dospjele anuitete i dr. (npr. poslovna banka poslodavca preporučuje isplatu plaća putem banke), sve su to suvremeni razlozi za isplatu plaća putem banke.*

*Prema tomu, poslodavci najčešće iz internih ustrojstvenih razloga odlučuju o načinu isplate plaća. Hoće li prihvatiti zahtjeve nekih zaposlenika i napraviti iznimku i isplaćivati plaću u gotovom novcu, to je stvar njihova sporazuma ili radno-pravnog odnosa sa zaposlenicima. Ne postoji propis koji bi unaprijed određivao da se neto plaća mora isključivo isplaćivati putem banke. V.B.

http://www.rrif.hr/Isplata_place_na_ruke_zaposlenika-306-vijest.html

isplata_place_na_ruke_zaposlenika.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)