Pitanja i odgovori

pitanja.jpg

2014.

- Obveze poslodavaca,prema novom Zakonu,o zaštiti na radu(16.09.2014)

- Što je novo u novom Zakonu o radu?(16.09.2014)

- Primici izuzeti od ovrhe nakon,izmjena Ovršnog zakona(16.09.2014)

- Službeni put osoba,izvan radnog odnosa(16.09.2014)

- Izračun naknade plaće radniku koji je zaposlen kod dva ili više poslodavca(16.09.2014)

- Privremeno ustupanje radnika u povezano društvo(16.09.2014)

- Ulazi li radni staž u Njemačkoj u ukupni radni staž zaposlenika?(16.09.2014)

- Novi Zakon o radu(10.09.2014)

- Plaćeni i neplaćeni dopust radnika(05.09.2014)

- Predaja financijskih izvješća u sudski registar zbog reinvestiranja dobitka do kraja kolovoza(05.09.2014)

- Porezni tretman teško naplativih i nenaplativih potraživanja(05.09.2014)

- Priznaje li Zakon o radu usmeni dogovor poslodavca i radnika kod sklapanja ugovora o radu?(05.09.2014)

- Oporezivanje slovenske mirovine u Hrvatskoj(05.09.2014)

- Kada nastupa zastara duga(05.09.2014)

- Izbor revizora(04.09.2014)

- Predaja financijskih izvješća u sudski registar zbog reinvestiranja dobitka do kraja kolovoza(29.08.2014)

- Što sve donosi novi Zakon o radu(29.08.2014)

- Probni rad prema novom Zakonu o radu(29.08.2014)

- Porezni položaj prometa nekretninama i novosti od 01. siječnja 2015(29.08.2014)

- Godišnji odmor radnika prema ZOR NN 93/14 od 07.08.2014(28.08.2014)

- Je li potrebno od poslodavca tražiti dopuštenje za obavljanje dodatnih poslova?(28.08.2014)

- Što prema novom Zakonu o radu prekida, a što ne prekida tijek otkaznog roka?(28.08.2014)

- Zajmovi između trgovačkog društva i člana društva (vlasnika) te zaposlenika(27.08.2014)

- Jesu li otpremnine zaštićene od ovrha?(31.07.2014)

- Zastara računa za mobitel(31.07.2014)

- Kako do neisplaćene otpremnine?(31.07.2014)

- Što ima prednost – ovrha ili administrativna zabrana za kredit?(31.07.2014)

- Nepuno radno vrijeme i otkaz ugovora o radu(31.07.2014)

- VIES-Često postavljena pitanja(29.07.2014)

- Obračun PDV-a na usluge odvjetnika(29.07.2014)

- Kako poslodavac može isplatiti autorski honorar svojem djelatniku, a da ne prekrši porezne propise?(29.07.2014)

- Spada li naknada za bolovanje u zaštićena primanja?(29.07.2014)

- Prava strankinje s privremenim boravkom u slučaju trudnoće(29.07.2014)

- E-računi(29.07.2014)

- Promjene u ovršnom postupku od 1. rujna 2014.(29.07.2014)

- Pokretanje posla dostave pizza(28.07.2014)

- Otvaranje autopraonice u stambenoj četvrti(28.07.2014)

- Može li honorarni djelatnik (odnosno djelatnik na autorskom ugovoru) podnijeti zahtjev za ovrhom nad tvrtkom izdavačem budući da nisu isplatili honorare?(28.07.2014)

- Kako izgleda j.d.o.o.?(24.07.2014)

- Ispostavljanje računa kod donacije-Udruga(24.07.2014)

- Strana valuta kod blagajničkog maksimuma(24.07.2014)

- Staž osiguranja radnika kod komplikacija u trudnoći i rodiljnog dopusta(24.07.2014)

- Višak i manjak prihoda kod,neprofitnih organizacija(24.07.2014)

- Kada radnik ostvaruje pravo na puni godišnji odmor?,(23.07.2014)

- Novine u Zakonu o zaštiti na radu(23.07.2014)

- Novi Zakon o trgovini(23.07.2014)

- Predaja izvještaja - Neprofitne organizacije(22.07.2014)

- Upis kojim subjekt prestaje postojatiBrisanje društava iz sudskog registra(22.07.2014)

- Šaljete radnika na izaslanje u EU? Evo nekoliko stvari koje biste trebali znati(22.07.2014)

- Knjiga prigovora je obvezna(22.07.2014)

- Smije li račun izdati sin obrtnika koji nije zaposlen u obrtu?(22.07.2014)

- Preknjiženja pogrešno i više uplaćenih javnih prihoda(21.07.2014)

- Što je domaća radinost i sporedno zanimanje(22.05.2014)

- Treba li trgovac donijeti interni akt za svaku prodavaonicu i zasebno i kome se interni akt treba dostaviti?(21.05.2014)

- Što nakon promjena u registru Trgovačkog suda?(21.05.2014)

- Zastara u poreznom postupku(20.05.2014)

- Odbitak pretporeza za motorna vozila(20.05.2014)

- Što propisuje novi Zakon o zaštiti potrošača

- Godišnji odmori u 2014.(19.05.2014)

- Razlike između zadužnice i bjanko zadužnice(15.05.2014)

- Računovodstveni i porezni tretman donacija (14.05.2014)

- zapošljavanje umirovljenika(30.04.2014)

- Udruge - za poduzetništvo ili ne?(30.04.2014)

- Što je prijenos porezne obveze (reverse charge)?(30.04.2014)

- EORI sustav(30.04.2014)

- Što su to PDV ID, VIES I EORI broj?(30.04.2014)

- Naknada za umjetničko autorsko djelo(30.04.2014)

- Korištenje osobnog automobila u poslovne svrhe (30.04.2014)

- Novčana naknada za stručno osposobljavanje za rad i ubuduće 1.600 kuna(28.04.2014)

- Sporazumni raskid ugovora o radu(28.04.2014)

- Plaćanje obveznog doprinosa obrtničkim komorama u 2014. godini(28.04.2014)

- Računovodstveni gubitak ne znači nužno i porezni gubitak(28.04.2014)

- Otvaranje poduzeća(28.04.2014)

- Primate usluge iz inozemstva – saznajte da li ste dužni platiti porez po odbitku(28.04.2014)

- Prijenos obrta prema odredbama članka 37. Zakona o obrtu(28.04.2014)

- Kako iskoristiti prednosti komisione prodaje?(16.04.2014)

- Izdavanje, sadržaj i čuvanje računa(31.03.2014)

- Potvrda o rezidentnosti(20.03.2014)

- Rad na pola radnog vremena (20.03.2014)

- Godišnji financijski izvještaji za 2013. godinu(19.03.2014)

- Prelazak obrtnika i s obrtima izjednačenih zanimanja sa sustava poreza na dohodak na sustav poreza na dobit(19.03.2014)

- Novi način podnošenja prijava na mirovinsko osiguranje od 1. siječnja 2014. (19.03.2014)

- Dorada robe u Sloveniji - INTRASTAT izvještaj (27.02.2014)

- Rad umirovljenika (27.02.2014)

- Zapošljavanje umirovljenika (27.02.2014)

2013.

- Novosti u Zakonu o obrtu(19.12.2013)

- Primjenjuje se od siječnja 2014.(19.12.2013)

- Paušalno oporezivanje,obrtničke djelatnosti(09.12.2013)

- Rok za prelazak na paušalno oporezivanje dohotka i novi Obrazac PO-SD (09.12.2013)

- Oporezivanje troškova reprezentacije i promidžbe od 01.07.2013.g. (06.12.2013)

- Konačni obračun plaće(28.11.2013)

- Obrazac JOPPD(21.11.2013)

- Rezervacija imena društva(21.11.2013)

- Kako osnovati jednostavni doo?(21.11.2013)

- Oporezivanje dividendi i udjela u dobitku isplaćenih iz inozemstva s osvrtom na poreznu prijavu (20.11.2013)

- Podizanje novca sa žiro računa obrta (19.11.2013)

- Podsjetnik na godišnji obračun plaće (19.11.2013)

- Računaju li se subota i nedjelja u otkazni rok? (12.11.2013)

- Razlika između slobodnog zanimanja i obrta (12.11.2013)

- Koje su vrijedeće zatezne kamate (12.11.2013)

- Kupovina, prodaja i upotreba osobnog automobila(06.11.2013)

- Fiskalizacija računa za ulaznice(04.11.2013)

- Rokovi plaćanja, zatezne kamate i druge novine u postupku predstečajne nagodbe(30.10.2013)

- Obračun doprinosa kod stručnog osposobljavanja za rad(30.10.2013)

- Neoporezivi primitci iz proračuna i fondova EU (per diem)(30.10.2013)

- Evidencija kod povrata robe(30.10.2013)

- Porez po odbitku(30.10.2013)

- Izmijenjen je i dopunjen Zakon o porezu na dohodak(24.10.2013)

- Uvjeti za tuzemni prijenos porezne obveze (24.10.2013)

- JOPPD obrazac (24.10.2013)

- Što učiniti ako nise dobili ugovor o radu (24.10.2013)

- Novi pozivi na broj primatelja za obavezne doprinose i predjujam porezna na dohodak od 01.01.2014(usklađivanje za JOPPD)(02.10.2013)

- Uplata doprinosa za obvezna osiguranja za posloprimce čiji poslodavci imaju sjedište u ostalim zemljama članicama EU (02.10.2013)

- Obveznik HGK članarine i doprinosa (27.09.2013)

- Oslobođenje plaćanja članarine i doprinosa HGK (27.09.2013)

- Spomenička renta, članarina turističkoj zajednici, komorski doprinos te doprinos za šume (27.09.2013)

- Predujmovi nakon ulaska u EU (27.09.2013)

- Uvoz robe iz EU (27.09.2013)

- Postupanje s radnim knjižicama od 1. srpnja 2013.(26.09.2013)

- Ustavni sud donio Odluku o obustavi retroaktivnog oporezivanja dohotka od dividendi i udjela u dobiti(26.09.2013)

- Obveze polaznika i poslodavca kod stručnog osposobljavanja(26.09.2013)

- Bolovanje radi komplikacija u trudnoći (26.09.2013)

- R-Sm i ID obrazac kod zapošljavanja osoba bez zasnivanja radnog odnosa (25.09.2013)

- Usluge obrazovanja i PDV (25.09.2013)

- Novosti i bitna pitanja prekovremenog rada (24.09.2013)

- Novosti u načinu isplate dohotka (24.09.2013)

- Mora li direktor biti u radnom odnosu?(24.09.2013)

- Prekovremeni sati(23.09.2013)

- Osobni odbitak - neoporezivi dio dohotka (20.09.2013)

- Što je Europska kartica zdravstvenog osiguranja i kako je koristiti?(19.09.2013)

- Knjiga žalbe u ugostiteljstvu (19.09.2013)

- Limiti za studente(19.09.2013)

- PDV na usluge (putničke agencija)(19.09.2013)

- Isplata dnevnica u slučaju ovrhe(19.09.2013)

- PDV kod prodaje prijevoznog sredstva(19.09.2013)

- Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima u državama članicama Europske unije(18.09.2013)

- Rad umirovljenika u novom zakonu o radu(18.09.2013)

- Doprinosi koje plaća obrtnik(12.09.2013)

- Kamata na pozajmicu tvrtki(06.09.2013)

- Europska kartica zdravstvenog osiguranja i plaćanje posebnog doprinosa za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu(06.09.2013)

- Ovrha na naknadi plaće – novo izuzeće od ovrhe(06.09.2013)

- Novi način izračuna zateznih kamata(06.09.2013)

- Tko su obveznici revizije nakon izmjena Zakona?(06.09.2013)

- Odredbama novog Zakona o PDV-u je promijenjeno pravo na priznavanje pretporeza po R-2 računima.(06.09.2013)

- Obračun plaće za rad nedjeljom i praznicima (06.09.2013)

- Da li ugradnja klima uređaja, održavanje zgrada i uređenje okoliša, u poreznom smislu predstavlja građevinsku uslugu?(05.09.2013)

- PDV na građevinske usluge(05.09.2013)

- Pravo na pretporez - R2(05.09.2013)

- OPG i gotovinski račun(05.09.2013)

- OPG-fiskalizacija(05.09.2013)

- Cesija - subjekt u blokadi (13.08.2013)

- Znate li da 'R1' više ne treba stajati na računima obveznika poreza na dobit? (13.08.2013)

- Provjera valjanosti stranih PDV ID brojeva (13.08.2013)

- PDV na građevinske usluge(13.08.2013)

- Sadržaj - elementi računa nakon 1. srpnja 2013.(12.08.2013)

- Fiskalizacija-paragon knjiga(12.08.2013)

- PDV na odvjetničke usluge unutra EU(23.07.2013)

- Memorandum - Što treba pisati na poslovnom papiru trgovca?(16.07.2013)

- "Pozor, bez računa se ne računa"(15.07.2013)

- Do 30. rujna poslodavac vam je dužan vratiti radnu knjižicu i precrtati sve nepopunjene rubrike(10.07.2013)

- Evo što se događa sa PDV-om nakon ulaska u EU!(09.07.2013)

- Upis i brisanje iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost(05.07.2013)

- Fiskalizacija - prodaja na tržnicama i otvorenim prostorima(27.06.2013)

- PDV nakon ulaska u EU – 3. dio – Mjesto oporezivanja usluga(27.06.2013)

- Vraćanje radne knjižice radniku(27.06.2013)

- Temeljni pojmovi novog Zakona o PDV-u(27.06.2013)

- Nagrade ne podliježu porezu na dohodak(20.06.2013)

- Pojednostavljenja kod isporuka dobara nakon ulaska u EU(14.06.2013)

- Datum u IRA knjizi(14.06.2013)

- Plaćanje poreza na dodanu vrijednost u EU(13.06.2013)

- Porezna pravila poslovanja u EU(13.06.2013)

- Što se treba predati u FINA-u do 30.06.2013.od dokumentacije?(11.06.2013)

- Promjene koje donosi novi Zakon o PDV-u u odnosu na sada važeći(06.06.2013)

- Promjena ugovora o radu(06.06.2013)

- Često postavljana pitanja (FAQ) na temu potvrđivanje PDV identifikacijskih brojeva u VIES-u (04.06.2013)

- Najčešće postavljena pitanja i odgovori o Obrtu(04.06.2013)

- Fiskalizacija za neprofitne organizacije(03.06.2013)

- Mjesto oporezivanja usluga prijevoza dobara(03.06.2013)

- Donacije (darovanja) i sponzorstva kao priznati trošak (28.05.2013)

- Ovo trebate znati o prodaji voća i povrća na štandovima uz ceste(28.05.2013)

- JOPDD obrazac – zamjena za 6 obrazaca koji se trenutno koriste(28.05.2013)

- Isplata dobiti vlasnicima od 01.07.2013.(28.05.2013)

- Račun za predujam(22.05.2013)

- Porez po odbitku(22.05.2013)

- Fiskalizacija - (ne radimo sa gotovinskim računima)(22.05.2013)

- Ovrha na plaću(20.05.2013)

- Regulacija putnih troškova ugovorom o radu(16.05.2013)

- Privremena obustava naplate poreza na isplate dividendi i udjela u dobiti(16.05.2013)

- Evidencija kompenzacije(16.05.2013)

- Fiskalizacija - prodaja na plaži(16.05.2013)

- Kako likvidirati tvrtku? Ovi savjeti mogli bi vam pomoći(09.05.2013)

- PDV NAKON ULASKA U EUROPSKU UNIJU - 2.dio(09.05.2013)

- PDV NAKON ULASKA U EUROPSKU UNIJU(09.05.2013)

- Naknadu za bolovanje isplaćuje poslodavac(08.05.2013)

- Objavljena je nova svota minimalne plaće(08.05.2013)

- Uredba o visini minimalne plaće (08.05.2013)

- Stručna sprema nije osnova za izračun minimalne plaće(02.05.2013)

- Godišnja financijska i porezna izvješća – rok za predaju(18.04.2013)

- Odluka o unosu pozajmica u kapitalne pričuve(18.04.2013)

- Porez na dohodak od kapitala na udjele u dobitku(15.04.2013)

- Čuvanje djece postaje registrirana obrtnička djelatnost(12.04.2013)

- Porezni tretman kamata na pozajmice povezanih društava(12.04.2013)

- Likvidirate tvrtku? Neke stvari mogle bi vas iznenaditi(12.04.2013)

- Kada naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće?(11.04.2013)

- Je li vrsta otkaza javno dostupna informacija?(11.04.2013)

- Što je potrebno napisati na računu za reprezentaciju, te mogu li ti podaci biti navedeni na papiru za koji je račun zakačen? Je li dovoljno navesti naziv tvrtke iz koje su osobe koje su čašćene ili ih je potrebno poimence navoditi?(05.04.2013)

- Druga i treća faza obveze fiskalizacije(05.04.2013)

- Numerička sljednost računa(05.04.2013)

- Novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost(05.04.2013)

- Evo što trebate znati o PDV-u nakon ulaska u EU(28.03.2013)

- Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima(21.03.2013)

- Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete(21.03.2013)

- Reinvestiranje dobiti kao porezna olakšica(21.03.2013)

- Podaci koje sadrži interni akt o poslovnom prostoru (18.03.2013)

- Što i kako nakon otkaza?Porezni tretman isplate otpremnine (15.03.2013)

- Posudba novca vlastitom obrtu (13.03.2013)

- Nema povećanja temeljnog kapitala iz reinvestiranog dobitka bez revizije (13.03.2013)

- Obveza revizije kod povećanja temeljnog kapitala zbog reinvestirane dobiti(13.03.2013)

- Tko je sve obveznik dostavljanja PDV obrasca elektroničkim putem i koji to pravilnik ili zakon propisuje? (07.03.2013)

- Važno o fiskalizaciji (07.03.2013)

- Koja je dokumentacija podloga za podnošenje prijave poreza na dohodak umirovljenika za mirovinu koja se prima iz inozemstava (Italije)? (07.03.2013)

- Na koji način tu razliku rasknjižiti odnosno napraviti usklađenje? (07.03.2013)

- Kod prijave poreza na dohodak pripazite na ove stvari! (28.02.2013)

- Oporezivanje inozemnih mirovina (28.02.2013)

- Predaja godišnjih financijskih izvještaja(29.01.2013)

2012.

2011.

2010.

2009.

pitanja_3.jpg


 
pitanja_i_odgovori.txt · Last modified: 2014/09/16 00:30 by gasparovic
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki